Polityka prywatności

www.sklep.alejakwiatowa.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: "Polityka Prywatności"), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych i użytkowników usługi świadczonej przez firmę Funkia Agnieszka Chojniak z siedzibą przy ul. Czarna Góra 20, Bojano 84-207 Koleczkowo o numerze NIP 958-130-14-22 oraz sposób ich przetwarzania.

 

2. DANE OSOBOWE

2.1 Sklep internetowy Aleja Kwiatowa dokłada wszelkich starań aby prowadzony serwis "www.sklep.alejakwiatowa.pl" ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażają Państwo zgodnę na wykorzystywanie przez Sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych wymaganych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

3. RODZAJE I CEL WYKORZYSTANIA DANYCH

3.1. JAWNE DANE OSOBOWE - dane osobowe podane na serwisach należących do Sklepu Aleja Kwiatowa przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Sklep Aleja Kwiatowa nie ma możliwości zabezpieczenia Państwa przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystują do przesłania nieokreślonych informacji, dlatego dane te nie podlegają "Polityce Prywatnośći"

3.2. COOKIES (Ciasteczka) - Aleja Kwiatowa zbiera automatyczne dane zawarte w pikach cookies podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Cookies czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwania ich z dysku. W wielu przypadakch oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególność w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

3.3. SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH NEWSLETTERÓW - zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Sklepu Aleja Kwiatowa wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych np. imienia itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

3.4. NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI - Aleja Kwiatowa zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywataności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomość ze Sklepu Aleja Kwiatowa rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomerycjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy i inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Sklepu Aleja Kwiatowa.

3.5. INNE FORMULARZE - formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Sklepu Aleja Kwiatowa i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Sklep Aleja Kwiatowa nie podlegają "Polityce Prywatności".

 

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Sklep Aleja Kwiatowa zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizacje uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres: sklep@alejakwiatowa.pl . Sklep Aleja Kwiatowa stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie zgromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

 

5. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

5.1. Sklep Aleja Kwiatowa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Sklepu Aleja Kwiatowa obowiązuje aktualna "Polityka Prywatności". O zmianach Polityki Prywatności Sklep Aleja Kwiatowa będzie informować na stronach Sklepu

 

6. DODATKOWE INFORMACJE

6.1. W przypadku pytań lub wątpliwości do Polityki Prywatności Sklep Aleja Kwiatowa prosi o kontakt na adres e-mail: sklep@alejakwiatowa.pl