Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności określa w szczególności sposoby ochrony/przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu (tj. Osób korzystających ze strony internetowej www.sklep.alejakwiatowa.pl zwanego Sklepem - składających zamówienie lub korzystających z informacji jakim jest newsletter). Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie („pliki cookies”). Obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych takie jak - zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, utrwalanie dokonywane w związku z udostępnianiem Sklepu i świadczeniem usług.

Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania ze strony Sklepu i tym samym ze składania zamówień.

2. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Aleja Kwiatowa Agnieszka Giergielewicz-Wenta z siedzibą w Bojanie 84-207, ul. Czarna Góra 20, posiadająca NIP 9581301422  oraz REGON 221205403 -który przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

3. ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Sklep zbiera dane Użytkowników - składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie.

W celu założenia konta w Sklepie - Użytkownik musi podać imię, nazwisko, dane adresowe, dane telefoniczne oraz adres e-mail,który będzie jednoznacznie loginem za pomocą którego Użytkownik zaloguje się na swoje konto. Użytkownik ustanawia również hasło do konta.

W celu poprawnej realizacji zamówienia Użytkownik powinien podać powyższe dane aby zapewnić jak najlepszy poziom i wykonalność zamówienia w Sklepie.

4. CEL ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

a. Zawarcia i wykonanie umowy o świadczenie usług elektronicznych - zakładanie konta, składanie zamówień, śledzenie losów przesyłki, powiadomienia o statusie zamówienia (Niezbędność do zawarcia i realizacji umowy zgodnie z Regulaminem Sklepu) oraz usługi newslettera (jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na świadczenie takiej usługi.

b. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem sklepu oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji

c. dane osobowe zbierane w celach rachunkowych, przetwarzane w celach rachunkowości Sprzedawcy

d. istotne dane potrzebne do udzielenia odpowiedzi w formularzu kontaktowym. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe

e. treści marketingowo-reklamowe wysyłane za pośrednictwem danych elektronicznych lub telefonicznych o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

f. dane i informacje statystyczne i analityczne  - poprzez profil użytkownika, miejsce zamieszkania, płeć, wartość koszyka itp.

Do przetwarzania powyższych danych osobowych wykorzystujemy takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, , numer telefonu, informacje zbierane przez pliki cookies lub technologie spokrewnione

Podanie danych osobowych jest dobrowolne - jednak jest istotnym warunkiem zawarcia umowy oświadczenie usług elektronicznych oraz zwarcie Umowy Sprzedaży w Sklepie. Nie podanie danych osobowych w tych celach jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług elektronicznych oraz zawarcia umowy Sprzedaży ze Sklepem

Podanie danych osobowych do celów marketingowo-reklamowych jest dobrowolne i ich niepodanie będzie skutkowało nieotrzymywaniem takich treści.

5. PODSTAWY PRAWNE

a. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - art.6 ust 1 lit a.

b. niezbędność ich przetwarzania w celu prowadzenia analiz aktywności Użytkowników Sklepu , sposobu korzystania z konta oraz ich preferencji - art. 6 ust. 1 lit f

c. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży , rozpatrzenie ewentualnych reklamacji - art. 6 ust 1 lit.b

d. niezbędność ich przetwarzania w celach prowadzenia rachunkowości (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004r. od podatków towarów i usług.

e. Obsługa korespondencji i udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane drogą elektroniczną

f. w przypadku kiedy Użytkownik Sklepu wyrazi chęć na otrzymywanie treści reklamowo-marketingowych  niezbędność realizacji przetwarzania danych do działań marketingowych

6. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

a. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych są przechowywane przez okres korzystania przez Użytkownika z tych usług, a po zakończeniu dane użytkownika będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów ewentualnych skarg i roszczeń,

b. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży, reklamacji i prowadzenia rachunkowości sprzedaży - będą przechowywane do upływu okresu przewidzianego przez Ustawodawce - przedawnienia zobowiązań podatkowych.

c. Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem formularza kontaktowego. Bedą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia prośby lub zaptania

d. Dane osobowe przetwarzane w celach reklamowo-marketingowych będą przechowywane przez okres3 lat od decyzji o wycofaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie w celu wystąpienia ewentualnych roszczeń i skar w zakresie tej wysyłki.

7.PRAWA UŻYTKOWNIKA SKLEPU

Każdy Użytkownik Sklepu posiada prawo do decydowania w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. Mo z e on w dowolnym momencie wycofa c  zgodę na przesyłanie mu treści marketingowych jak rownież wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

Przysługuje mu prawo do:

a. sprostowania, usuwania, ograniczenia, zmiany, przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

b. prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie w zakresie przesyłania treści reklamowo-marketingowych

c. cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody wpływa nie wpływa na zgodność przetwarzania, która dokonała się przed cofnięciem zgody

d. wniesienie skargi do odpowiedniego Urzędu Nadzoru i Ochrony danych , jeżeli podejrzewa , że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z Rozporządzeniem i wydanymi zgodami.

Wszelkie modyfikacje i zmiany w danych osobowych Użytkownik może dokonać za pomocą formularza kontaktu po wyborze zakładki Dane osobowe lub na adres daneosobowe@alejakwiatowa.pl

8. COOKIES

Sklep zbiera automatyczne dane zawarte w pikach cookies podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Cookies czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwania ich z dysku. Użytkownik Sklepu może ograniczyć  lub wyłączyć dostęp do cookies - wtedy nawigacja na stronie będzie możliwa jednak , jednak może skutkować ograniczeniem pewnych funkcji.

Administrator w tym przypadku Sklep Aleja Kwiatowa przetwarza dane zawarte w plikach cookies w celu:

a. identyfikacji Użytkownika zalogowanego w sklepie i informowania go o tym

b. zapamiętywanie Towarów dodanych do koszyka w celu dokończenia Zamówienia.

c. zapamiętania danych potrzebnych do logowania i danych uzupełniania arkuszy.

d. w celach statystycznych

f. w celu dostosowania zawartości i Ustawień Strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególność w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

9. DOSTĘP DO DANYCH PRZEZ INNE OSOBY

Dostęp do danych osobowych Użytkowników sklepu mają przede wszystkim pracownicy oraz podwykonawcy Sprzedawcy. Podmioty świadczące usługi na rzecz Sklepu ( Księgowe, Informatyczne, IT, wsparcia technicznego) mają również dostęp do danych tak aby wywiązać się z nałożonych obowiązków.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników moją także podmioty wykonujące usługe doręczenia zamówionych Towarów w Sklepie - Strony Kurierskie do wypisywania listów przewozowych, a także Podmioty za pomocą których Użytkownik dokonuje płatności w Sklepie.

Dane osobowe Użytkowników Sklepu mogą być udostępnione organom Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie i na mocy obowiązującego zakresu prawa.

Zastrzegamy sobie prawo ujawniania współpracującym z nami firmom i serwisom internetowym zbiorczych  zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników Sklepu.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych innym Instytucjom bez wyraźnej zgody Użytkowników.

Zastrzegamy sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Sklepu  - które mogą być przydatne przy diagnozie problemów z działaniem serwera, tworzeniu analiz statycznych - mogą służyć również do udoskonalania i ulepszania witryny Sklepu.

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Procesy rejestracji oraz autoryzacji Użytkownika obsługiwane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL - skutkiem czego dane Klientów są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).

Sprzedawca będzie wdrażał odpowiednie środki, techniki i metody aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystając z tego Sklepu akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: daneosobowe@alejakwiatowa.pl

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności o czym poinformuję Użytkowników Sklepu

Produkt dodany do listy życzeń

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).